Epoksi neden kurumaz? Epoksi neden donmaz? Epoksi neden sertleşmez?


Epoksi reçinenin kurumayışının birden fazla sebebi olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız aşağıdaki durumları kontrol ediniz:

·          Epoksi reçinenizi uygun sıcaklık olan 18-24 derecede beklettiniz mi?
Daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıkta bekletilen epoksi reçinelerde kurumama, donmama, sertleşmeme gibi problemler olur.
Epoksi reçine soğuk hava şartlarında kristalleşebilen bir maddedir fakat bu durum ürünün yapısını kalıcı olarak bozmaz. Epoksi reçineyi şişesiyle beraber ılık su dolu bir kabın içinde yahut bir ısı kaynağının yanında beklettiğiniz takdirde bu kristalleşme giderilir. 

              


·         Epoksi reçine/Epoksi reçine sertleştiricisi oranını doğru hesapladınız mı?
Kullanım kılavuzunda belirtilen ölçüler dikkate alınmadan yapılan karışımlarda yapısal problemler görülür.
Karışım oranı ağırlıkça hesaplanmalı ve karışım ayarlanırken hassas terazi kullanılmadır. Bardak ya da şırınga gibi araçlar kullanılarak hacim bazlı ölçüm hesaplamaları yapılmamalıdır. Örneğin: Epoksi reçine/sertleştirici oranı 2/1 olan bir karışım için 2 bardak epoksi/1 bardak sertleştirici kullanımı tamamen yanlıştır! Bu durum, epoksi reçine ve sertleştiricinin yoğunluklarının farklı olması sebebiyledir. Bahsi geçen 2/1 oranı için doğru olan ölçüm, 200 gram epoksiye 100 gram sertleştiricidir.

         


·         Epoksi reçine (A komponent) ve Epoksi reçine sertleştiricisini (B komponent) yeterince karıştırdınız mı? 
A komponent ve B komponent uygun oranlarda karıştırılıp (uygun oranlar için ürününüzün kullanım kılavuzuna bakınız) yaklaşık 5-6 dakika boyunca yeterli hızda ve tek yönde karıştırılmalıdır. Karışım yeterince karıştırılmadan döküm yapıldığında sertleşmeme, kurumama, donmama gibi problemler görülür.
       


·
        Ürününüzün kullanım kılavuzunu dikkatlice okudunuz mu? 
Ürününüzle birlikte gelen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup, tavsiye edilen tüm adımları uygulamaya özen gösteriniz.  Göz ardı edilen veya önemsiz görülüp uygulanmayan adımlar problem yaşamanıza sebep olabilir.